Saturday, October 6, 2007

你說無聊不無聊 !.........

你說無聊不無聊 ?!

..............................

.................

你說無聊不無聊 ?!???~!

..............

...............................

.........................

你說 你說 無聊不無聊 ?!$~@!?

..................

...........

所以你說 我無聊不無聊 ?

ㄏㄏ哈哈哈哈

p. s 我想...這是涼爽颱風天 老天還給我失眠 所作的無字天書,你說 我無聊不無聊。

+happyyan+

Post a Comment